SPONSER

THE CAR BUYER

Google
 

...

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

รายการต่างๆ ใน http://www.iedu.in.th/

http://www.iedu.in.th/ieduis
http://www.iedu.in.th/playvdo
http://www.iedu.in.th/playvdo/play/1
http://www.iedu.in.th/playvdo/play/2
http://www.iedu.in.th/playvdo/play/3
http://www.iedu.in.th/playvdo/play/4
http://www.iedu.in.th/map
http://www.iedu.in.th/playvdo

http://www.iedu.in.th/

IEDU
this is a web make by me
it is super e-lernning form thailand
เว็บ การศึกษา ที่ดีที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ครับ
น้องๆ สามารถเรียนผ่าน internet ได้เมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากเรียนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนแต่อย่างได้ สดวกรวรเร็ว

เรามี vdo การสอนหลากหลายดังนี้
1. vdo การสอนแบบเนื้อหาแน่นปึ๊กไม่รวบรัด สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานให้แน่น โดยไม่ต้องการเรียนเหมือนการติว
2. vdo สำหรับการติวโดยเฉพาะ
3. vdo เฉลยข้อสอบของสถาบันต่างๆ
4. vdo โจทย์อย่างยากสำหรับผู้ที่ต้องการความท้าทาย

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

to study thailand on the internet


to study thailand on the internet
thailand thailand
youcan study averything inthailand in this iedu

http://iedu.in.th/